making you smile

Veelgestelde vragen

We proberen u op deze website zo goed mogelijk te informeren over de organisatie van Lohr Tandartsen en de verzorging van uw gebit. Via de links kunt u informatie krijgen over verschillende aspecten van de mondzorg of u kunt de patiënteninfobrochure downloaden. Wilt u meer informatie over uw gebit dan kunt u hier klikken. Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Algemeen

Indien u overweegt zich aan te melden bij Lohr Tandartsen kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Belt u ons daarvoor op ons telefoonnummer: 0596 634524.

Om een afspraak te maken kunt u ons bellen (0596 634524).  Wilt u een afspraak maken voor een halfjaarlijkse controle dan kunt u dat ook doen via onze webagenda. Dit laatste kan alleen als u een gebruikersnaam en een wachtwoord heeft. Nog geen wachtwoord? Stuur ons een mail en wij sturen u een wachtwoord toe.

De webagenda is op dit moment alleen te gebruiken om een controle afspraak te maken. Voor alle andere afspraken neemt u telefonisch contact met ons op. Let op: als u voor meerdere personen een afspraak wilt maken in de webagenda dan dient u ieder persoon apart in te voeren.

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u desondanks toch een klacht hebben neem dan contact met ons op. Wij zullen graag met u overleggen hoe we u alsnog naar tevredenheid tegemoet kunnen komen.

Mocht de klachtafhandeling onverhoopt niet resulteren in een voor u bevredigende oplossing dan kunt u gebruik maken van de Klachten Regeling van de KNMT, waar Lohr Tandartsen bij is aangesloten.

U kunt hier klikken voor het online klachtenformulier.

Behandelingen

Pijn in de mond kan veel verschillende oorzaken hebben. Over het algemeen duidt mondpijn op een probleem met een tand of kies of het omringende steunweefsel. Er zijn geen huismiddeltjes waarmee de onderliggende oorzaak kan worden bestreden. Neem daarom bij mondpijn contact op met uw tandarts zodat wij de oorzaak kunnen vaststellen en daar iets aan kunnen doen. Ga niet zelf experimenteren en wacht zeker niet af tot de klachten verergeren. Lang wachten kan leiden tot onherstelbare schade van het gebit.

Om de pijn te bestrijden kunt u een pijnstiller nemen.

Pijnstillers zijn er in vele soorten en maten. Wees voorzichtig met het zelf dokteren en het gebruik van pijnstillers. Sommige pijnstillers hebben invloed op de bloedstolling en zijn daarom minder geschikt voor gebruik bij tandpijn. Pijnstillers kunnen ook neveneffecten hebben zoals een verhoogde kans op maagklachten. De pijnstiller met de minste neveneffecten en een bewezen pijnwerking is paracetamol. U kunt deze pijnstiller in elke drogisterij zonder recept kopen. Wij adviseren om te beginnen met 2 tabletten paracetamol van 500 mg, gevolgd door 1 tablet van 500 mg per 4 uren daaropvolgend. Voor bestrijding van napijn na een tandheelkundige behandeling: niet wachten tot de pijn optreedt, maar direct na de behandeling beginnen en bijvoorbeeld één of twee dagen doorgaan.

Voor kinderen geldt een aangepaste dosering, raadpleeg daarvoor de bijsluiter.

Als paracetamol volgens het aangegeven inneemschema onvoldoende verlichting geeft vraag dan uw tandarts om advies.

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt het zenuwweefsel uit de tand of kies verwijderd. Daarna worden de wortelkanalen gespoeld met een chlooroplossing en gevuld met een vulmateriaal. Het komt vaak voor dat aansluitend aan de behandeling er enige pijn optreedt. Dit kan enkele dagen aanhouden. Vrijwel alle pijnklachten verdwijnen binnen een week. Het is dan over het algemeen ook niet nodig antibiotica in te nemen na een wortelkanaalbehandeling. Wel kan het gebruik van een goede pijnstiller helpen om de napijn te onderdrukken.

Als de klachten erg heftig zijn, als ze langer aanhouden dan een week of als er een zwelling optreedt neem dan contact met ons op.

Er zijn meerdere redenen om een (nieuwe) vulling te maken. Vaak zit er een gaatje in de tand of sluit de bestaande vulling niet goed meer af. Als wij dit zien in de mond of op de foto dan zullen wij een afspraak voorstellen om een vulling te maken. Dit om te voorkomen dat het gebrek aan de tand of de vulling verergert en leidt tot klachten. Om een vulling te kunnen maken moet de tand worden schoongemaakt, gedroogd en voorbewerkt. Deze bewerking van de tand kan soms leiden tot irritatie, ook bij tanden die tot dan nog geen klachten gaven. Dat leidt soms tot een gevoelige tand na de behandeling. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf na enkele dagen of weken. Als u veel pijn heeft na het leggen van een vulling af als de klachten lang aanhouden neem dan contact op met uw tandarts.

Na het trekken van een tand of kies wordt de wond door ons gehecht met een oplosbaar hechtmateriaal. Deze hechting verdwijnt meestal na enkele dagen. Ondanks de hechting(en) kan een wond soms nabloeden. Let op: het is de eerste uren na de behandeling normaal dat het speeksel rood kleurt. Dit is geen nabloeding en het zal vanzelf overgaan na verloop van tijd. Heeft u wel voortdurend bloed in de mond dan kunt u proberen de bloeding te stelpen door druk op de wond uit te oefenen. Dit gaat het beste met een dubbelgevouwen steriel gaasje. U kunt ook een schone gestreken zakdoek gebruiken waarin u een knoop legt. Bijt gedurende een kwartier op het gaasje of de knoop en herhaal dit zonodig tot de bloeding stopt. Als u de bloeding niet onder controle krijgt dan belt u uw tandarts.

Als u een tandvleesontsteking heeft zal uw tandarts u verwijzen naar een van de mondhygiënisten van Lohr Tandartsen. Zij zal de tandvleesontsteking proberen te bestrijden door het reinigen van de tandwortels. Dat doet ze door met scherpe instrumenten het worteloppervlak af te schrapen. Vaak gaat daarbij op den duur een beetje van het wortelcement verloren. Dit leidt soms tot gevoelige tanden. U kunt daar iets aan doen door een sensitive tandpasta te gebruiken zoals Sensodyne©. Ook kan de mondhygiënist een beschermlaagje op het worteloppervlak aanbrengen. Indien u last heeft van gevoelige tanden en het gebruik van sensitive tandpasta geeft onvoldoende verbetering meldt dit dan aan uw tandarts of mondhygiënist.

Verzekering en betaling

De tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in de basisverzekering. Wel zit in de basisverzekering een vergoeding voor mensen met een volledige prothese (kunstgebit). Voor jeugd tot en met 21 jaar worden de meest voorkomende behandelingen vergoed, behalve een beugel en kronen.

Of een tandartsverzekering zinvol is hangt van een heleboel factoren af. Het is moeilijk daarvoor een algemeen advies te geven. Daar komt bij dat er vele verzekeringen zijn met ieder weer een andere dekking. U zult zelf moeten afwegen of de premie voor de tandartsverzekering opweegt tegen de kosten van de tandheelkundige behandeling in uw specifieke situatie.

Lohr Tandartsen probeert het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de klanten. Daarom hebben wij met meerdere zorgverzekeraars een betalingsovereenkomst gesloten. Wij sturen de factuur van de behandeling digitaal naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt ons uit en stuurt zonodig een nota voor een eigen bijdrage naar de cliënt. Dit proces is volledig geautomatiseerd, wat prettig is voor ons maar ook voor de zorgverzekeraar en uiteindelijk voor u want het scheelt u een hoop administratie. Daar komt bij dat het veel efficiënter is dan voorheen, toen alle facturen door de klant nog naar de verzekeraar moesten worden gestuurd. Op deze manier kunnen wij met de zorgverzekeraar de administratiekosten beperken wat u weer kunt terugvinden in uw verzekeringspremie.

Lohr Tandartsen heeft de facturering uitbesteed aan Anders Medical Factoring. Dit is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het overnemen van betalingen van tandartsen. Het voordeel voor ons is dat wij geen tijd kwijt zijn met allerlei administratieve handelingen zoals het maken van nota's en het verwerken van betalingen. Zo houden wij tijd over om datgene te doen waar wij goed in zijn: mondzorg verlenen.

Voor u betekent dit dat vragen over nota's en betalingen eerst moeten worden gesteld aan Anders. Als u er niet uitkomt mag u natuurlijk altijd contact opnemen met ons. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen doen.

Lohr Tandartsen heeft met verschillende zorgverzekeraars een contract gesloten. Als wij met uw verzekeraar een contract hebben afgesloten gaat onze factuur in principe naar uw zorgverzekeraar en declareert deze bij u een eventueel eigen risico of een eigen bijdrage.

Lohr Tandartsen heeft met vrijwel alle verzekeraars een contract voor de basiszorg (jeugdzorg en volledige protheses). En daarnaast met de volgende verzekeraars voor de aanvullende zorg (de meeste tandheelkundige verrichtingen): CZ, Delta Loyd, OHRA, Univé, SVZK, ZEKUR, VGZ, IZA, Aevitae, IZZ, UMC.

 Bent u verzekerd bij Menzis of bij Anderzorg?  Dan sturen wij het verzekerde deel naar uw zorgverzekeraar en brengen wij het niet verzekerde deel bij u in rekening. Voor meer informatie klik op onderstaande link:

Belangrijke mededeling voor Menzis verzekerden.