• Spoed

    Plotselinge problemen zijn erg vervelend en niet altijd te voorzien. Neemt u contact met ons op.

Contact

Lohr Tandartsen
Brander 15
9934 NR  Delfzijl

T. (0596) 63 45 24

E. info@lohrtandartsen.nl

KVK nr. 01162937

Spoed!

Online afspraak maken

Privacy & Cookies

Spoed!

Spoed

Wij doen er alles aan om uw gebit gezond te houden. Maar plotselinge problemen kunnen wij niet voorzien. Neemt u via onderstaand telefoonnummer contact op voor het maken van een afspraak.

(0596) 63 45 24

Avond, nacht en weekendregeling

Heeft u buiten onze praktijkuren dringend een tandarts nodig? Bel ons op (0596) 63 45 24. U krijgt via het antwoordapparaat het telefoonnummer te horen van de dienstdoende tandarts.

De spoeddienst in de avond en tijdens de nachtelijke uren is enkel bedoeld voor ongevallen en nabloedingen. Pijnklachten worden in principe alleen overdag in behandeling genomen. Voor een behandeling in de avond, het weekend of in de nachtelijke uren betaalt u een toeslag.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling in de spoeddienst direct dient te worden afgerekend. Bij de meeste tandartspraktijken dient dit contant te worden voldaan. Bij ons in de praktijk kunt u ook met uw pinpas betalen. Zorgt u er tevens voor dat u een geldig legitimatiebewijs en het pasje van uw zorgverzekering meebrengt. Daarnaast vragen wij u om een recent medicatieoverzicht mee te nemen.

Pijn: wat nu?

Pijn aan het gebit kan zeer vervelend zijn. Pijn kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een gaatje, gevoelige tandhalzen, na het trekken van een kies, na het maken van een vulling of bij een ontsteking van de tand of kies. In de meeste gevallen kunt u het beste paracetamol gebruiken. Volgt u hierbij de instructies op die u vindt in de bijsluiter. Om de oorzaak van de pijn vast te stellen is het verstandig een afspraak te maken bij de tandarts.

Nabloeding: wat nu?

Na het trekken van een tand of kies ontstaat er in de kaak een wond. Deze wond wordt meestal gehecht, het hechtdraadje lost vanzelf op. Daarnaast zal uw tandarts u adviseren de wond de eerste dagen te ontzien en met rust te laten, op deze manier geneest het vaak snel. De eerste dagen is het niet verstandig krachtig te spoelen, alcohol te gebruiken of te roken. Dit vertraagt de genezing van de wond waardoor het langer duurt voordat deze dichtgroeit.

Als de wond in de mond thuis gaat bloeden, dan dient u ter plaatse van dit wondje stevig dicht te bijten op een gaasje of opgevouwen zakdoek. Houd dit 15-20 minuten vol. Mocht het bloeden ondanks het dichtbijten niet stoppen, bel dan de dienstdoende tandarts. Het is normaal dat op de dag dat de tand of kies getrokken is er een kleine hoeveelheid bloed in het speeksel aanwezig is

Ongeval: wat nu?

Bij een ongeval kan een stuk van een tand of kies afbreken. Zoek in dit geval het afgebroken stuk op en bewaar deze in speeksel of melk. Bel direct de dienstdoende tandarts en neem het afgebroken stuk mee. Soms kan het stuk worden teruggeplaatst, soms is dit niet meer mogelijk en moet de kies worden gerepareerd met een vulling.

In sommige gevallen kan bij een val, slag of stoot tegen het gebit een tand of kies los gaan staan of worden verplaatst. Raak de tand of kies niet aan en bel direct de dienstdoende tandarts.

Bij een val slag of stoot kan een tand of kies uit de mond raken. Zoek de tand of kies en raak het worteloppervlak niet aan! Pak de tand of kies voorzichtig vast bij de kroon, dit is het gedeelte dat zichtbaar is in de mond. Indien dit nodig is kan de tand worden schoongemaakt met melk. Gebruik hierbij nooit een borsteltje maar spoel de wortel voorzichtig schoon. Plaats de tand zo snel mogelijk terug in de kaak en ga direct naar de dienstdoende tandarts. Als u de tand niet zelf terugplaatst, bewaar deze dan onder de tong in de mond van de eigenaar en ga direct naar de dienstdoende tandarts. Voor een goede genezing is het van belang dat de tand of kies zo snel mogelijk wordt teruggeplaatst in de kaak.
Let op: een uitgevallen melktand of -kies dient u nooit terug te plaatsen, u heeft hierbij kans de blijvende opvolger te beschadigen!