making you smile

Anniek de Beij

Anniek de Beij (1989) is in 2013 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze is 3 dagen in de week werkzaam bij Lohr Tandartsen. Daarnaast werkt ze in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis in Groningen, waar ze angstige patienten behandelt. 

Aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag (even weken).

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen, KRT

Lid van de Associatie Nederlandse Tandartsen 

Lid van Het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde, COBIJT

BIG-nummer 49917235302