• Kosten

    Bij Lohr Tandartsen zijn we hier altijd duidelijk over. Vraag gerust een begroting.

Contact

Lohr Tandartsen
Brander 15
9934 NR  Delfzijl

T. (0596) 63 45 24

E. info@lohrtandartsen.nl

KVK nr. 01162937

Spoed!

Online afspraak maken

Privacy & Cookies

Kosten

Kosten

In de tandartspraktijk wordt gewerkt met tarieven die gekoppeld zijn aan de verrichtingen die mondzorgverleners uitvoeren (de zogenaamde UPT-codes). Deze tarieven gelden voor alle tandartspraktijken en worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de KNMT Tarievenlijst 2023 vindt u de tarieven van dit jaar. Naast deze standaard tarieven worden bij het vervaardigen van tandheelkundige werkstukken (bijvoorbeeld gebitsprotheses en kronen) materiaalkosten in rekening gebracht.

Begroting

Bij het opstellen van een behandelplan, een uitgebreide behandeling of op uw verzoek stelt Lohr Tandartsen een begroting op. Een begroting geeft een goede indicatie voor de te verwachten kosten. Daarnaast is een begroting handig om na te gaan in hoeverre een behandeling wordt vergoed door uw aanvullende verzekering.

Basisverzekering

Tandartskosten worden grotendeels niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen tot en met 17 jaar oud kunnen zonder kosten gebruik maken van de tandarts, met uitzondering van kronen en orthodontie (een beugelbehandeling). Daarnaast wordt een volledige prothese (een kunstgebit) gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de aanschaf van een prothese dient u er wel rekening mee te houden dat uw Eigen Risico wordt aangesproken.

Aanvullende verzekering

Om u te verzekeren voor de tandartskosten kunt u naast uw basisverzekering een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Of een tandartsverzekering zinvol is hangt van een heleboel factoren af. Het is moeilijk daarvoor een algemeen advies te geven. Daar komt bij dat er vele verzekeringen zijn met ieder weer een andere dekking. U zult zelf moeten afwegen of de premie voor de tandartsverzekering opweegt tegen de kosten van de tandheelkundige behandeling in uw specifieke situatie. Er zijn  websites die u kunnen helpen om  een keuze te maken, een voorbeeld is de website Vergelijk Mondzorg. Bent u benieuwd of de kosten van uw behandeling geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering? Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Facturering

Lohr Tandartsen heeft met verschillende zorgverzekeraars een contract. Als wij met uw verzekering een overeenkomst hebben afgesloten dan gaat onze factuur in principe naar uw zorgverzekeraar en declareren wij bij u alleen uw eventuele eigen bijdrage.

Lohr Tandartsen heeft de facturering uitbesteed aan Anders Medical Factoring. Dit is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het overnemen van betalingen van tandartsen. Het voordeel voor ons is dat wij geen tijd kwijt zijn met allerlei administratieve handelingen zoals het maken van nota’s en het verwerken van betalingen. Zo houden we tijd over om datgene te doen waar wij goed in zijn: het verlenen van mondzorg.

Voor u betekent dit dat vragen over nota’s en betalingen moeten worden gesteld aan Anders Medical Factoring. Als u er niet uitkomt kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen, wij helpen dan bij het vinden van een oplossing.

Anders Medical Factoring
Telefoon: +31 (0)85 760 62 62
E-mail: service@mijnandersnota.nl
Internet: www.mijnandersnota.nl

Betaling

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u bij ons betalen op de manier die u prettig vindt. Met uw PIN-pas, creditcard, contant of op rekening.