• De periodieke controle

    Tijdens de controle worden uw mond en gebit door de tandartsen van Lohr Tandartsen uitvoerig gecontroleerd.

Contact

Lohr Tandartsen
Brander 15
9934 NR  Delfzijl

T. (0596) 63 45 24

E. info@lohrtandartsen.nl

KVK nr. 01162937

Spoed!

Online afspraak maken

Privacy & Cookies

Controle

Om gebitsproblemen te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken adviseert Lohr Tandartsen om uw gebit regelmatig te laten controleren. Dat u geen gebitsklachten ervaart hoeft niet altijd te betekenen dat het gebit gezond is. Afwijkingen en bijzonderheden die door de tandarts zijn gevonden tijdens de controle zullen met u worden besproken en er zal indien nodig een vervolgafspraak worden gepland.

Tandvlees

Tijdens de controle beoordeelt de tandarts niet alleen de tanden en kiezen, maar kijkt hij of zij ook naar het tandvlees en de slijmvliezen in de mond. Mocht er tandsteen aanwezig zijn of is het tandvlees ontstoken, dan kan de tandarts u verwijzen naar de preventieassistente of mondhygiëniste.

Röntgenfoto’s

Gaatjes in de kiezen ontstaan vaak op plekken in het gebit die lastig schoon te houden zijn, zoals bijvoorbeeld tussen de tanden en kiezen. De vlakken waar de kiezen elkaar raken zijn voor een tandarts lastiger te controleren dan de ‘vrije’ vlakken. Om te kunnen waarnemen of er tussen de kiezen gaatjes zijn ontstaan, worden regelmatig röntgenfoto’s gemaakt. In enkele gevallen dient een grotere ‘kaakoverzichtsfoto’ te worden gemaakt, bijvoorbeeld om de ligging van een verstandskies te kunnen beoordelen.

Medische gezondheid

Het is wetenschappelijk vast gesteld dat er een relatie bestaat tussen ziekten in de mond en uw algemene gezondheid. Maar ook hebben afwijkingen in  uw gezondheid en eventueel medicijngebruik effecten op uw mond of op ingrepen die de tandarts wil uitvoeren. Het is daarom voor de tandarts belangrijk om te weten hoe uw medische situatie is en welke medicijnen u gebruikt. Wij zullen u vragen een medische vragenlijst in te vullen om zo voor ons belangrijke informatie te verkrijgen.  Tevens vragen wij u een overzicht van de medicatie die u gebruikt mee te brengen. Elke wijziging in uw medische situatie en of uw medicatiegebruik kan belangrijk voor ons zijn, meld het uw tandarts indien dit het geval is. Uiteraard wordt alle informatie die wij van u ontvangen vertrouwelijk behandeld, alle onze medewerkers vallen onder het medische beroepsgeheim.