• Bang voor de tandarts? Lohr Tandartsen biedt

    Angstbehandeling

Contact

Lohr Tandartsen
Brander 15
9934 NR  Delfzijl

T. (0596) 63 45 24

E. info@lohrtandartsen.nl

KVK nr. 01162937

Spoed!

Online afspraak maken

Privacy & Cookies

Angstbehandeling

Bang voor de tandarts?

De tandheelkunde heeft zich de laatste decennia enorm ontwikkeld. Snellere en betere apparatuur leiden tot minder pijnbeleving, nieuwe behandelmethodes zoals implantologie en CAD/CAM technieken geven hoogwaardige oplossingen voor tandheelkundige problemen. Maar ondanks deze technologische ontwikkelingen wordt de tandarts door velen nog als de spreekwoordelijke boeman gezien. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Zo’n 12 % van de bevolking moet zelfs als zeer tot extreem angstig worden beschouwd (bron: prof. dr. A. de Jongh, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam).

Lohr Tandartsen in Delfzijl behandelt volwassen patiënten (vanaf 16 jaar) met een extreme angst voor de tandarts. De behandelingen worden uitgevoerd door Anniek de Beij, zij is erkend tandarts angstbegeleiding.

Oriënterend gesprek

Mensen met tandartsangst kunnen zich aanmelden om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. In dat gesprek wordt de ernst van de problematiek beoordeeld en wordt vastgesteld of de patient in aanmerking komt voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. In een vervolgafspraak zullen de aard en de omvang van de angst en de eventuele gebitsproblemen geïnventariseerd worden. Op basis daarvan zal een behandelplan worden opgesteld. Indien de angst dermate gecompliceerd is dat het bijvoorbeeld nodig wordt geacht om een medisch psycholoog bij de behandeling te betrekken zal de patiënt worden verwezen naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis in Groningen.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het beheersbaar maken van de angst, zodat tandheelkundige behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Lohr Tandartsen voert geen behandelingen uit onder narcose, de behandelingen zijn gericht op het reduceren van de angst. In de meeste gevallen zal dit gedaan worden met behulp van stapsgewijze blootstelling aan tandheelkundige handelingen.

Soms kan het aangewezen zijn een behandeling te ondersteunen met lachgas. Die optie bieden wij wel.